Johannes Messenius, svensk forfatter og historiker. Professor i rettsvitenskap i Uppsala 1609–16, 1616 tiltalt for høyforræderi og katolisisme, i fengsel til 1635. Hans hovedverk, Scondia illustrata (trykt i utdrag 1700–05), gir interessante bidrag til svensk historie, ikke minst fordi verket bygger på kildemateriale som senere er gått tapt. Til hans skjønnlitterære forfatterskap hører seks dramaer.