Jean-Baptiste Dumas, fransk kjemiker, professor i kjemi ved Sorbonne. 1849–51 minister for landbruk og handel. Fra 1875 medlem av det franske akademi. Av særlig betydning var Dumas oppdagelse (1839) av trikloreddiksyren og i denne forbindelse hans undersøkelser og oppfatning av den såkalte substitusjon i organisk kjemi, fordi de fullstendig forandret datidens oppfatning av de kjemiske forbindelsenes natur. Kjent er også hans metode til bestemmelse av damptettheten og den metode, som fremdeles brukes, til å bestemme nitrogenmengden i organiske stoffer. Blant Dumas' øvrige arbeider må fremheves hans bestemmelse av flere grunnstoffers atomvekter.