Jane Urquhart, kanadisk forfatter; debuterte med The Whirlpool (1986), som gjorde henne internasjonalt kjent. Changing Heaven (1990) ble også godt mottatt, og med Away (1994; norsk overs. Et annet sted, 1995), en irsk-kanadisk familiesaga fra tidlig på 1800-tallet og frem til vår tid, slo hun igjennom hos et stort publikum. Med The Underpainter (1997; norsk overs. Maleren ved sjøen, 1999) og The Stonecarvers (2001) styrket hun ytterligere sin posisjon i dagens kanadiske litteratur.