Jan Duiker, nederlandsk arkitekt. Han var medlem av den nederlandske De Stijl-gruppen. Som Duikers hovedverk regnes Zonnestraal sanatorium i Hilversum (1928), som han tegnet i samarbeid med B. Bijvoet, og den såkalte friluftskolen i Amsterdam (1930–32).