Jan Brusselmans var en belgisk maler og grafiker. Hans tidlige arbeider var preget av både realisme og impresjonisme, men fra ca 1911-12 - inspirert av kontakt med andre belgiske malere som James Ensor og Rik Wouters - skiftet han retning mot et mer fauvistisk formspråk. Brusselmans' virkelige gjennombrudd kom først på 1920-tallet da han utviklet en særegen form for flamsk ekspresjonisme kjennetegnet av flate, forenklede former og store, rene fargefelt. Hans typiske motiver var folkelivsscener, landskaper, interiører og stilleben.