Jamil Sidqi al- Zahawi, iraksk forfatter og vitenskapsmann av kurdisk bakgrunn. Professor i arabisk litteratur ved universitetet i Istanbul, deretter i islamsk rett ved universitetet i Bagdad. Han var politisk radikal og en sterk forkjemper for kvinnenes rettigheter. Han stod for en rik litterær produksjon med politiske, samfunnsmessige og filosofiske emner. Hans poesi var nyskapende både innholdsmessig og formelt.