James Stanhope, fra 1718 1. earl Stanhope, engelsk offiser og politiker; 1708 sjef for de britiske tropper i Spania under den spanske arvefølgekrig; 1714 statssekretær, fikk innflytelse på utenrikspolitikken og dannet 1718 kvadrupel-alliansen mot Spania.