Jacob Roll, født i Spydeberg, norsk jurist og politiker; far til Ferdinand Roll. 1828–55 justitiarius i Trondhjems stiftsoverrett. Spilte en fremtredende rolle i utviklingen av Trondheims næringsliv, var etter formannskapslovenes ikrafttreden byens første ordfører, og representerte Trondheim på Stortinget 1833–42.