Inner-Tysfjorden, fjord i Tysfjord kommune, Nordland, skjærer seg med hovedretning østover fra Kjøpsviksundet øst for Hulløya og deler seg innerst i to armer, Ytterpollen/Innerpollen i nord og Sørfjorden i sør. Ved Sørfjorden ligger kraftstasjonene Sørfjord I og II, se Tysfjord kommune. Inner-Tysfjorden er 21 km lang fra Smines utenfor Kjøpsvik til munningen av Straumpollelva i Innerpollen.