Ingier, norsk slekt som stammer fra Hans Jørgenssøn (ca. 1638–ca. 1722) på Vang i Gjerdrum. Han var far til dragonrytter Christopher Hansen (1673–1748), som giftet seg til gården Ingier i Ullensaker, og ble far til bl.a. løytnant Hans Christophersen Ingier (1715–95). Slektens to hovedlinjer stammer fra dennes sønner premiermajor Christopher Hansen Ingier (1756–1825) og oberstløytnant, generalveimester Lars Hansen Ingier til Stubljan (1760–1828), hvis etterkommere senere har eid Ljansgodset. Premiermajor C. H. Ingier var far til oberstløytnant Knud Martin Hals Ingier (1794–1871) og den kjente grundtvigianer, prost Frederik Ingier (1805–82). K. M. H. Ingier var farfar til legen Alexandra Ingier (1867–1940), den første norske kvinne som ble dr.med. (1914).