Indias stjerneorden, tidligere britisk koloniorden, grunnlagt 1861 av dronning Victoria i hennes egenskap av keiserinne av India. Ordenen hadde tre klasser, og er ikke utdelt etter at India ble selvstendig 1947. Ordenen ble spesielt tildelt indiske fyrster og høye dignitærer.