En slekt som kan føres tilbake til Poul Christian Holst fra Jylland (død 1775), sogneprest i Røyken fra 1725. Han var far til sogneprest samme sted Christian Holst (1743–1824), som lever i folketradisjonen som «Gamle Eriks» overmann. Dennes sønn var statsråd Poul Christian Holst (1776–1863), som igjen var far til statsrådssekretær, kammerherre Christian Holst (1809–90).