Holkar, indisk Maratha-dynasti, som hersket over staten Indore. Dynastiets navn ble også brukt som tittel av den regjerende fyrste. Huset ble grunnlagt av Malhar Rao Holkar (1694–1766). Han var av bondeslekt, og ble Maratha-herskerens, peshwaens, general, med sete i Indore. Han ble etter hvert en uavhengig fyrste, en utvikling som ble fortsatt av hans etterkommere. Huset var fra 1804 underlagt britisk overhøyhet, og overgav 1947 sin suverenitet til India.