Marather, eller mahratter, etnisk gruppe i den nordvestlige del av Deccan, India, med tyngdepunkt i delstaten Maharashtra, Mumbai og Goa. Deres tradisjoner er hinduiske. Språket, marathi, tales av nærmere 73 mill. (2005). Shivaji (1627–80) samlet marathstammene i ett rike og gjort seg uavhengig av stormogulene i Delhi. Men senere ble riket delt mellom fem marathfyrster: gaekwaren av Baroda, sindhia i Gwalior, holkaren av Indore, bhonslaen av Nagpur og peshwaen i Pune (eng. Poona), senere i Satara. I 1761 ble marathene slått av afghanerne under Ahmad Shah ved Panipat og måtte oppgi planene om å underlegge seg India. Etter tre kriger (1775–1818) kom marathene under britisk herredømme. Bare Baroda, Gwalior og Indore vedble å bestå som vasallstater.