Holger Holgersen, født i Stavanger, norsk zoolog. Vitenskapelig leder av norsk antarktisk ekspedisjon 1947–48, bestyrer av Stavanger Museums zoologiske avdeling 1949–81, dessuten direktør ved museet 1958–79. Vitenskapelige arbeider over zoologiske emner, mest om fugler. Æresdoktor ved Universitetet i Bergen 1975. Æresmedlem Norsk Ornitologisk Forening.