Hoel, norsk slekt som stammer fra storgården Hol på Nes i Ringsaker kommune, Hedmark. Slektens stamfar er lensmann Halvor Torgersen Vestad (1639–91), som kjøpte Hol 1679. Hans sønner var lensmann Niels Halvorsen Hoel (1671–1725) på Hol og Jens Halvorsen Hoel (1681–1740), som 1723 kjøpte Hovinsholm, og hvis etterslekt eide gården til den 1800 ble solgt til nedenfor nevnte løytnant Jacob Hoel. Sønn av Niels Halvorsen var lensmann Halvor Nielsen Hoel (1700–43), hvis sønn var ex.juris Niels Halvorsen Hoel (1733–80). Han var far til bondehøvdingen Halvor Hoel (1766–1852) på Hol, hvis sønn solgte gården ut av slekten 1867, og til stortingsmann, løytnant Jacob Hoel (1775–1847), som overtok Hovinsholm. Sistnevntes sønner var ex.juris Tolle Peder Hoel (1807–74) på Hovinsholm, som fremdeles tilhører hans etterslekt, og stortingsmann Nils J. Hoel (1813–91) på Hovelsrud. Han var far til rittmester Jacob Hoel (1853–1932) på Hovelsrud, Marianne Hoel (1849–83) og Louise Hoel (1859–1935), begge gift med forsvarsminister, generalløytnant Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn (1844–1915).