Hovinsholm

Hovinsholm

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Hovinsholm er en herregård på Helgøya i Ringsaker kommune, Hedmark. Tidligere var den en adelig setegård.

Faktaboks

Også kjent som

opprinnelig Hofvin

Historie

Gårdens strategiske beliggenhet gjorde at den helt fra sagatiden har spilt en stor rolle. Her lå i førkristen tid et hov, senere en kirke. Hovinsholm tilhørte i 1490-årene lensherren Peder Griis. I 1524 var den overtatt av Oluf Galle til Tomb. Fra Peder Brockenhuus, som var eier rundt år 1600, gikk Hovinsholm over til Margrethe Brockenhuus og i 1637 til søsteren Sophie Henriksdatter Brockenhuus, som var gift med Norges rikes kansler, Jens Aagesøn Bjelke til Austrått.

Jens Bjelke gjorde Hovinsholm til det best arronderte adelsgods som har eksistert i Norge, da han skiftet til seg alt jordegods på Helgøya og la dette under gården. Deres sønn Jørgen Bjelke arvet Hovinsholm i 1659 og solgte gården i 1682 til svogeren, generalmajor Hans von Løvenhielm, som igjen solgte til sin svigersønn, generalmajor Caspar Christopher Brockenhuus.

Godset ble frasolgt fra 1713, og i 1723 ble hovedgården solgt til Jens Halvorsen; den mistet da sine setegårdsrettigheter. Jens Halvorsens sønnesønn solgte i 1800 Hovinsholm til løytnant og stortingsmann Jacob Nielsen Hoel (1775–1847). Med en kort avbrytelse har gården senere tilhørt slekten Hoel. Den omfattet i 2009 i alt 2012 daa, hvorav 1110 daa dyrket mark og 778 daa skog.

Hovinsholm ble herjet av brann i 1686, og etter brannen ble det oppført en stor tofløyet tømmerbygning i to etasjer. Denne ble ødelagt i en ny brann i 1937, og erstattet av en trefløyet bygning i én etasje.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Coldevin, Axel: Norske storgårder, b. 1, 1950, 433-48

Kommentarer (1)

skrev Jonas Botilsrud

Hovinsholms arealer i Ringsaker Kommune under gårds og bruksnummer 535/1 ifølge kart:1079 fulldyrket31 innmarksbeite778 skog111 annen mark11 annet arealToatlt: 2012 dekar

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg