Hovinsholm

Hovinsholm

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Hovinsholm er en herregård på Helgøya i Ringsaker kommune, Hedmark. Tidligere var den en adelig setegård.

Faktaboks

også kjent som:

opprinnelig Hofvin

Historie

Gårdens strategiske beliggenhet gjorde at den helt fra sagatiden har spilt en stor rolle. Her lå i førkristen tid et hov, senere en kirke. Hovinsholm tilhørte i 1490-årene lensherren Peder Griis. I 1524 var den overtatt av Oluf Galle til Tomb. Fra Peder Brockenhuus, som var eier rundt år 1600, gikk Hovinsholm over til Margrethe Brockenhuus og i 1637 til søsteren Sophie Henriksdatter Brockenhuus, som var gift med Norges rikes kansler, Jens Aagesøn Bjelke til Austrått.

Jens Bjelke gjorde Hovinsholm til det best arronderte adelsgods som har eksistert i Norge, da han skiftet til seg alt jordegods på Helgøya og la dette under gården. Deres sønn Jørgen Bjelke arvet Hovinsholm i 1659 og solgte gården i 1682 til svogeren, generalmajor Hans von Løvenhielm, som igjen solgte til sin svigersønn, generalmajor Caspar Christopher Brockenhuus.

Godset ble frasolgt fra 1713, og i 1723 ble hovedgården solgt til Jens Halvorsen; den mistet da sine setegårdsrettigheter. Jens Halvorsens sønnesønn solgte i 1800 Hovinsholm til løytnant og stortingsmann Jacob Nielsen Hoel (1775–1847). Med en kort avbrytelse har gården senere tilhørt slekten Hoel. Den omfattet i 2009 i alt 2012 daa, hvorav 1110 daa dyrket mark og 778 daa skog.

Hovinsholm ble herjet av brann i 1686, og etter brannen ble det oppført en stor tofløyet tømmerbygning i to etasjer. Denne ble ødelagt i en ny brann i 1937, og erstattet av en trefløyet bygning i én etasje.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Coldevin, Axel: Norske storgårder, b. 1, 1950, 433-48

Kommentarer (1)

skrev Jonas Botilsrud

Hovinsholms arealer i Ringsaker Kommune under gårds og bruksnummer 535/1 ifølge kart:1079 fulldyrket31 innmarksbeite778 skog111 annen mark11 annet arealToatlt: 2012 dekar

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg