Hjelpestikker, humanitær institusjon. I 1922 tok direktør Fritz Heinrich Frølich ved Bryn & Halden Tændstikfabrikker initiativet til opprettelsen av institusjonen Blinde barns fyrstikker, fra 1941 Institusjonen Hjelpestikker, som støtter forskjellige humanitære formål. Midlene er siden starten skaffet ved at et lite beløp er lagt til den vanlige prisen for en fyrstikkeske.