Herman Bagger, norsk redaktør og politiker, født i Danmark, kom til Norge 1824. 1829–42 var han gårdbruker i Gjerpen, kjent som en ivrig talsmann for bøndenes interesser. Bodde fra 1842 i Skien, grunnla 1843 bladet Correspondenten, som han redigerte til 1874. Bagger begynte som opposisjonsmann, men ble etter hvert mer politisk konservativ.