Henri Fayol, fransk gruveingeniør og organisasjonsteoretiker. Utformet en teori for bedriftsadministrasjon, kalt fayolisme, som bl.a. hadde som formål å harmonisere all virksomhet i en bedrift under en enhetlig og koordinert ledelse. Fayol hevdet bl.a. at ansvar og myndighet burde følge hverandre, et grunnleggende begrep i den klassiske organisasjonsteori.