Nordsjøens sørøsthjørne, området utenfor Elbens og Wesers munninger. Innfarten til Hamburg og Bremen var her før beskyttet av den sterke festningen på øya Helgoland.