Hasan al- Banna, egyptisk, muslimsk nasjonalist og leder for Det muslimske brorskap, en islamistisk organisasjon som han grunnla i 1929, og som har spilt en fremtredende politisk rolle i Egypt. al-Banna ble myrdet i 1949, antagelig etter oppdrag fra kong Farouk. Hans mange religiøst-politiske skrifter har hatt stor betydning som ideologisk kilde for senere generasjoner islamister, både i og utenfor den arabiske verden.