Hans Tropsch var en tysk kjemiker. I 1925 fant han, sammen med Franz Fischer, en metode for produksjon av syntetisk bensin. Denne prosessen er nå kjent som Fischer–Tropsch-prosessen.