Hans Petter Moland, norsk filmregissør. Utdannet i Boston 1974–78, siden virksom innen reklamefilm med oppdragsgivere over hele verden. Debuterte som spillefilmregissør med Secondløitnanten (1993), som var basert på en sann historie fra det tyske angrepet på Norge 1940. Kjærlighetens kjøtere (1995) var et kammerdrama blant fangstfolk på Grønland, mens Aberdeen (2000) skildret forholdet mellom en far og en datter. Den engelskspråklige The Beautiful Country (2004), om asiatiske båtflyktningers skjebne, fikk vid distribusjon. Moland fikk gode kritikker for sin film om den norske ml-bevegelsen i 1970-årene, Gymnaslærer Pedersen (2006), etter Dag Solstads roman.