Hanne Sophie Greve, norsk jurist. Dr.juris 1988. Greve var 1979–81 assisterende beskyttelsesoffiser ved FNs høykommissær for flyktninger, Bangkok, og 1985–88 førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Fra 1988 var hun lagdommer ved Gulating lagmannsrett, lagmann 1996–98 og siden 2004. 1998–2004 dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. 1993–94 medlem av FNs ekspertkommisjon for undersøkelse av brudd på internasjonal humanitær rett i det tidligere Jugoslavia. Leder for Verdikommisjonen 1998. Hanne Sophie Greve ble tildelt Fritt Ords pris 1995 og fredsprisen Fangenes testament 2003.