Verdikommisjonen, kommisjon oppnevnt 1998 av regjeringen Bondevik. Den skulle bidra til en bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier i samfunnet. Verdikommisjonen bestod av en styringsgruppe, 1998 ledet av Hanne Sophie Greve, fra 1998 av Jan Erik Langangen, og et råd ledet av Hans Erik Matre. Verdikommisjonens sluttrapport forelå i 2001.