Hanish-øyene, øygruppe i sørlige del av Rødehavet, største øy er Hanish al-Kabir. Øyene er viktige både av strategiske og økonomiske årsaker og både Eritrea og Jemen gjør krav på dem.