HF, betegnelse på frekvenser mellom 3 og 30 MHz i det elektromagnetiske spekteret.