Ungarsk orden, stiftet på 1300-tallet av kong Karl 1 Robert. Ordenen hadde én klasse, og ble bare utdelt i forbindelse med kongekroninger som fant sted mens landet var i krig. Ordenen ble siste gang utdelt ved keiser Karls kroning til ungarsk konge 1916.