Guthrum, dansk småkonge i England, nevnes først 875 som en av de tre kongene som stod i spissen for vikinghæren i Cambridge, deltok i kampene mot kong Alfred den store i de følgende tre år. Etter Alfreds seier ved Ethandun 878 sluttet Guthrum fred og vennskap med ham og lot seg døpe med Alfred som gudfar. Han bosatte seg deretter i East Anglia med sin hær.