Gustaf af Wetterstedt, svensk embetsmann, greve. Kabinettssekretær 1805–09, hoffkansler etter statskuppet 1809, kommissær ved forhandlingene som ledet til Kielfreden og Parisfreden 1814, medlem av forhandlingsdelegasjonen med Stortinget samme år. Utenriksminister fra 1824.