Guo Xi, kinesisk maler, kjent for stemningsfulle vinterlandskap. Sofistikert hoffmaler under Song-dynastiet; har også skrevet et dokument om landskapsmaleriets vesen.