Guðbrandur Vigfússon, islandsk filolog, studerte i København fra 1847, i Oxford fra 1866, professor der 1884. Vigfússon lot trykke et grunnleggende arbeid om kronologien i islendingesagaene 1856. Han har hatt særlig stor betydning ved sitt utgiverarbeid, Flateyjarbók (sm.m. C. R. Unger, 3 bd., 1860–68), Biskupa sögur (sm.m. med Jón Sigurðsson, 2 bd., 1858–78), Sturlunga saga (2 bd., 1878), Corpus poeticum boreale (2 bd., 1883, norrøne dikt med overs. til eng.). Vigfússon gav også ut R. Cleasbys manuskript til An Icelandic-English Dictionary (1869–74 og senere utg.), som ble et hovedmiddel til å gjøre norrønt språk og litteratur kjent utenfor Norden.