Grand Erg Oriental, omfatter den østligste delen av Grand Erg-ørkenen. Den ligger i Algerie og strekker seg inn i Libya og Tunisia, og er den største av de to ørkenene.