(Görtz), Georg Heinrich, friherre von Schlitz, kalt von Goertz 1668–1719, gottorpsk og svensk politiker. 1698 kammerherre hos hertug Frederik 4 av Holstein-Gottorp, 1702 geheimeråd og medlem av den gottorpske formynderregjering, 1709–13 dens virkelige leder. Hans mål var å motarbeide Danmark og få den gamle fellesregjeringen opphevet. Gikk 1715 i svensk tjeneste, fra 1716 Karl 12s allmektige minister. Drev en hard finanspolitikk. Hans makt var forbi i og med Karls død. Arveprins Fredrik av Hessen lot ham fengsle og henrette.