Ginderup, rester av landsby fra eldre romertid i Thy i Danmark. I 1920-årene ble det gravd ut mer enn 30 hus. Ved at gamle hus gjentatte ganger er blitt planert ut og nye bygd oppå de gamle husrestene, har det oppstått en «byhaug». Husene fra den siste byggefasen var ganske godt bevart, noe som skyldes at landsbyen har brent ned. Takrestene har da styrtet og dekket ruinene.