Gimsøy, tidligere kommune i Nordland, Lofoten. Opprettet 1856 ved deling av daværende Vågan kommune; besto foruten Gimsøya av nordvestre del av Austvågøya og en rekke mindre øyer, holmer og skjær omkring. Gimsøy ble 1964 slått sammen med Vågan og Svolvær (bykommune) til den nye Vågan kommune; Gimsøy utgjorde 187 km2 og hadde 1551 innbyggere ved sammenslåingen.