Gian Pietro Lucini, italiensk forfatter. I hans poesi finnes elementer av positivisme og sterk fremtidstro, av romantikkens litteratursyn og oppfatning av dikterens nasjonale kall, men også inspirasjon fra symbolismen og den italienske avantgarden, bl.a. futuristene. Diktene demonstrerer vilje til formfornyelse og viser en sterk anti-borgerlig holdning, som bl.a. gir seg utslag i bitende sarkasme og ironi. Blant hans viktigste diktsamlinger er Il libro delle figurazioni ideali (1895) og Revolverate (1909). Han utgav også litteraturpolemiske skrifter.