Georgskorset, britisk dekorasjon, stiftet 1940 av Georg 6 som utmerkelse særlig til sivile kvinner og menn for utvist mot og tapperhet i ytterste livsfare. Militære personer kan også få Georgskorset. Tildelt øya Malta for innbyggernes utholdenhet under krigen 1939–45. Georgskorset, et enkelt sølvkors i mørkeblått bånd, bæres etter Victoriakorset, men foran alle andre britiske ordener og dekorasjoner.