George Canning, britisk politiker (konservativ), fra 1793 medlem av Underhuset. Etter Pitts død ble Canning utenriksminister (1806–09) og hadde i denne egenskap hovedansvaret for overfallet på Danmark-Norge 1807. Som medlem av Parlamentet hevdet han i 1814 at Storbritannia var forpliktet til å hjelpe Sverige med å sette Kieltraktaten igjennom, ettersom den britiske regjering en gang hadde gitt dette løfte. Fra 1822, da han igjen ble utenriksminister, var han en ivrig forkjemper for de søramerikanske republikkenes frihetskamp, og anerkjennelsen av deres selvstendighet 1826 skapte store markeder for britiske handelsinteresser. Han støttet også Hellas' frihetskamp, ikke minst for å holde russerne borte fra Balkan, samtidig som han tok opp flere liberale programsaker hjemme. Han ble statsminister i 1827, men døde kort etter. Canning var en av Parlamentets ypperste talere. Hans taler utkom fra 1826 i 6 bind.