George Anson, engelsk admiral. Han er berømt for sin jordomseiling 1740–44. Deltok i krigen mot Spania på første halvdel av 1700-tallet, og seiret 1747 over franskmennene ved Kapp Finisterre. Hans reformer i den engelske flåten bidrog til dens suksess under den prøyssiske sjuårskrigen 1756–63.