Georg Bernhard Mejlænder, norsk fabrikant, født i Flekkefjord. Han var sjømann inntil han 1879 ble disponent for Stavanger Preserving Co. Begynte samme år å legge ned brisling i olje under navn av røgede sardiner og var den første som brakte denne varen ut på verdensmarkedet.