Gross Rating Point er en måte å måle størrelsen på en kundegruppe som nås gjennom et spesifikt media. Det er resultatet av en prosentandel av målgruppen (nettodekning) ganger frekvens. Eksempelvis vil en annonse som innrykkes 3 ganger og når 50 % av målgruppen ha 150 GRP.