GHS er et felles internasjonalt system for håndtering av kjemikalier. Produksjon og bruk av kjemikalier foregår over hele verden. GHS er et forsøk på å utvikle globale regler for håndtering av dem.