Fusafjorden, fjord i Vestland, strekker seg fra Bjørnafjorden ca. 13 km i nordøstlig retning på østsiden av Bergenshalvøya. Fusafjorden fortsetter nordøstover i Samnangerfjorden, mens Eikelandsfjorden fører østover inn til tettstedet Eikelandsosen, kommunesenter i tidligere Fusa kommune.