(Søyla), havstrekning mellom Fugløybanken og Malangsgrunnen, nordvest for Tromsø. 240–330 muh.