Malangsdypet, undersjøisk fordypning nord for Senja, danner fortsettelsen av fjorden Malangen. Skiller Sveinsgrunnen og Malangsgrunnen, og har en dybde på opptil 450 m.