Frits Vermehren, dansk maler; elev av Jørgen Roed, professor ved Kunstakademiet 1873–1901; laget særlig portretter og folkelige genremalerier med en sterk grad av realisme, f.eks. En jysk fårehyrde på heden (1855).