Francis S. Collins, amerikansk genetiker; fra 1993 direktør for National Genome Research Institute, USA (se human genomprosjektet); har bl.a. vært med på å identifisere genet for cystisk fibrose og genet for Huntingtons sykdom.