Fjellet fødte en mus, eller Berget barslet og fødte en mus, talemåte om skrøpelig resultat av store og omstendelige forberedelser. Bygger på en av Aisopos' fabler, men finnes for øvrig i lignende form hos Horats i Ars poetica: Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus, «Fjellene har veer, men de kommer bare til å føde en skarve mus». Sitert av Christian 4 etter møte med Axel Oxenstierna i februar 1629.